Catalogue International Poster Biennale Lublin 2017

120,00 

Catalogue International Poster Biennale Lublin 2017

Organizator / Organiser:

Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia w Lublinie

Otwarta Pracownia Association in Lublin

Współorganizatorzy / Co-organisers:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

www.umcs.pl

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

146 in stock

Category:

Description

Catalogue International Poster Biennale Lublin 2017


Patronat honorowy / Honorary patronage:

JM Rektor UMCS – prof. dr hab. Stanisław Michałowski

His Magnificence Professor Stanisław Michałowski, Rector of MCSU in Lublin

Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk

Mayor of the City of Lublin – Krzysztof Żuk

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Sławomir Sosnowski – Marshal of Lubelskie Voivodship

Data i miejsce wystawy / Exhibition date and venue:

01.12.2017 — 31.01.2018

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

www.spotkaniakultur.com

Kuratorzy / Curators:

Sebastian Smit

Lech Mazurek

Wprowadzenie / Introduction:

Lech Mazurek

Projekt graficzny / Graphic design:

Sebastian Smit

Autor Statuetki / Author of the statuette:

Radosław Skóra

Sekretarz / Secretary:

Dorota Lis

Tłumaczenie / Translation:

Magdalena Mazurek

Wydawca / Publisher:

Res Non Verba

Współwydawca / Co-publisher:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

Nakład / Print run

1 000 szt. / 1 000 pcs

Druk i oprawa / Print and binding

Drukarnia Akapit sp. z o.o.

www.drukarniaakapit.pl

ISBN: 978-83-949659-0-7

© Res Non Verba 2017

ISBN: 978-83-65028-24-2

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.

Additional information

Weight 1,1 kg
Dimensions 28,5 × 22 × 2 cm
Binding

The Swiss binding, sewn with coloured threads