Write your text here...

Lista nagrodzonych artystów 2023

W dniu 3 czerwca 2023 roku Komisja Konkursowa 6. Międzynarodowego Biennale Plakatu Lublin 2023 w składzie: Monika Starowicz – przewodnicząca jury, Agnieszka Sobczyńska, Olga Severina, Keizo Matsui, Manuel Fernando, Mancera Martínez, Chang Fang-Pang, Witold Modrzejewski, Josip Baće, Robert Šimrak, Li Xu podjęła decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień


KATEGORIA: STUDENCKA

1. nagroda — 5 000 zł

Ufundowana przez JM Rektora UMCS

prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego

Aleksandra Kociszewska

2. nagroda — 2 000 zł

Ufundowana przez Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS

dr hab. Alicję Snoch-Pawłowską, prof. UMCS

Yeva Tsimashuk

3. nagroda ex aequo — 2 000 zł

Ufundowana przez Dziekana Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

dra Witolda Modrzejewskiego

Kaiqi Zhan 凯奇詹


3. nagroda ex aequo — 1 500 zł

Ufundowana przez JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

prof. dra hab. Grzegorza Hańderka

Xinyu Liu

KATEGORIA: ARTYŚCI PROFESJONALNI

1. nagroda — 5 000 zł

Ufundowana przez Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS

prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego

Mirosław Adamczyk


2. nagroda — 3 000 zł

Ufundowana przez Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS

prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego

Aleksander Walijewski


3. nagroda — 2 000 zł

Ufundowana przez Prorektora UMCS ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS

prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego

Dominika Czerniak-Chojnacka

NAGRODA SPECJALNA – WYSTAWA INDYWIDUALNA

Babak Safari

KATEGORIA: TXT+EXPERIMENT

1. nagroda

José Alberto Hernández Campos

2. nagroda

Robert Young


3. nagroda

Mikhail Lychkovskiy

Wyróżnienie honorowe

Xuwei Zhang

KATEGORIA: 80. ROCZNICA POWOŁANIA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

1. nagroda — 3 000 zł

Ufundowana przez JM Rektora UMCS

prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego

Paweł Król

2. nagroda ex aequo

Nikodem Pręgowski

2. nagroda ex aequo

Jakub Sobczak

3. nagroda ex aequo

Karolina Bronisz

3. nagroda ex aequo

Naufan Noordyanto

Wyróżnienie honorowe

Natalia Kozak

Wyróżnienie honorowe

Kathiana Cardona

KATEGORIA: TRANSLACORE

1. nagroda

Weronika Biszczak

2. nagroda

Magdalena Ciba

3. nagroda

Yeva Tsimashuk